fbpx

Integritetspolicy


1. Formål

Denne policyen gjelder integritet, og beskriver hvordan www.passiontocreate.no
samler inn, videreformidler og lagrer dine personopplysninger. 

Integritetspolicyen gjelder når vi tilbyr tjenester eller produkter, f.eks.
når du handler i nettbutikk, har tatt kontakt med kundeservice, abonnere
nyhetsbrev, besøker vår nettside eller oppretter en konto. 

Med integritetspolicyen, vil vi at du skal føle deg trygg når du gir oss
dine personopplysninger, samt vise hvordan vi sikrer at dine personopplysninger
behandles i henhold til gjeldende lovgivning. 

2. Personopplysningssansvarlig

Vi er personopplysningsansvarlig for behandling av dine personopplysninger
skjer i henhold til gjeldende lovgivning. 

Ansvarlig:

Passion to Create

Hillevågsveien 18,

4016 Stavanger,

Norway

org. 827318922

info@passiontocreate.no

mob 93968984

3. Når
behandler vi personopplysninger?

Når du besøker vår nettside, handler hos oss, abonnerer på vårt nyhetsbrev,
oppretter en konto eller kontakter vår kundeservice, må vi samle inn og
behandle dine personopplysninger. Vi samler inn denne informasjonen, for å
kunne tilby den service og funksjonalitet som forventes, og for å kunne innfri
vår del av f.eks. en kjøpsavtale. 

4. Hvilke personopplysninger behandler vi? 

Vår datapolicy innebærer at vi lagrer så lite som mulig av dine
opplysninger. Det betyr at vi bare bruker de opplysninger som er nødvendige for
å kunne behandle din bestilling og opprettholde kommunikasjonen med deg. 

Personopplysninger vi samler inn om deg som kunde er følgende: 
•    Navn
•    Adresse (leverings- og fakturaadresse)
•    E-postadresse
•    Telefonnummer
•    Kundenummer
•    Kjøpshistorikk 

•    Organisasjon/foretak detaljer
•    IP-adresse og informasjon om bruk av nettsiden
•    Personopplysninger du angir ved kontakt med oss,
f.eks. med kundeservice via mail, chat eller telefon

For å kunne behandle din bestilling fullstendig, videreformidler vi dine
opplysninger til våre samarbeidspartene, f.eks. PostNord, HeltHjem, Bring,
Posten, Stripe, Klarna, Nets, Vipps, PayPal eller andre likende. Samarbeidspartene
bruker personopplysninger kun for fullføre bestilling eller levering hos oss. Vi
samler også inn dine adresseopplysninger fra tredjeparts tjenester for
adresseoppdateringer. 

Når du besøker vår hjemmeside, lagrer vi følgende opplysninger av
administrative og tekniske grunner: type og versjon av brukt nettleser, dato og
tid for besøket samt din IP-adresse. Disse opplysningene blir anonymiserte, og
brukes for vår statistikk og for at vi skal kunne forbedre vår internett- og
onlinetjeneste. De anonymiserte opplysningene separeres fra dine personlige
opplysninger, lagres i et sikkert system og kan ikke kobles til en spesifikk
person. Dette innebærer at dine personlige opplysninger alltid forblir
beskyttet.

5. Sammenfatning av personopplysningshåndtering

5.1. Hensikt: Håndtere bestilling, inklusive notiser og
påfølgende support

Eksempel: for å levere, tilby betalings- og leveringsalternativer, håndtere
reklamasjons- og garantisaker, besvare spørsmål
Juridisk grunnlag: Innfrielse av avtale om kjøp
Lagringstid: 3 år etter gjennomført kjøp
Type personopplysninger:
•    Navn, adresse, e post, telefonnummer
•    Ordreinformasjon
•    Leveringsinformasjon
•    Betalingsinformasjon
•    Andre personopplysninger som oppgis ved kontakt med
oss

5.2. Hensikt: Innfrielse av lovkrav 
Eksempel: garantiforpliktelser, forbrukerkjøpsloven, produktsikkerhet,
bokføring
Juridisk grunnlag: Innfrielse av juridisk forpliktelse
Lagringstid: Så lenge som gjeldende lovverk krever, f.eks. 7 år i henhold til
bokføringsloven
Type personopplysninger:
•    Navn, adresse, e post, telefonnummer
•    Ordreinformasjon
•    Leveringsinformasjon
•    Betalingsinformasjon

5.3. Hensikt: Registrering og håndtering av konto
Eksempel: gi tillatelse til innlogging på ”Mine sider”, gi tilgang til
ordrehistorikk, opprettholde relevans i kontaktopplysningene, tilby lagrede
favoritter
Juridisk grunnlag: Innfrielse av avtale om kjøp
Lagringstid: Så lenge du har en konto hos oss 
Type personopplysninger:
•    Navn, adresse, e post, telefonnummer
•    Ordreinformasjon
•    Leveringsinformasjon 
•    Bruk av nettside
•    Andre

5.4. Hensikt: Markedsføring av produkter og tjenester
Eksempel: utsending av relevante tilbud via e-post eller SMS på lignende
 produkter og tjenester, vise produktanbefalinger, gjennomføre kampanjer
og events rettet mot et spesifikt kundesegment
Juridisk grunnlag: Innfrielse av avtale om kjøp og samtykke 
Lagringstid: 12 måneder etter gjennomført kjøp eller til samtykket tas tilbake
Type personopplysninger:
•    Navn, adresse, e post, telefonnummer
•    Ordreinformasjon
•    Leveringsinformasjon
•    Bruk av nettside
•    Andre personopplysninger som oppgis ved kontakt med oss

6. Hvor lenge lagres personopplysningene?

Vi lagrer kun personopplysningene så lenge det rettferdiggjøres av formålet.
Hvor lang tid dette er kan variere avhengig av personopplysningenes art og av
formålet med lagringen. Se punkt 7 for ytterligere detaljer.  

7. Hvordan beskyttes personopplysningene? 

Vi har tatt alle nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte dine personlige
opplysninger, og du kan føle deg helt trygg når du gir personopplysninger til
oss. Vi bruker kryptert IT systemer levert av vår web hosting.

8. Gis personopplysningene videre til noen?

Vi videreformidler dine personopplysninger kun til nødvendige
samarbeidspartnere, eller konsernselskaper med databehandleravtale. Eksempel på
samarbeidspartnere er selskaper som utfører tjenester for oss. f.eks. levering,
betaling, IT og kommunikasjon. Disse partnerne håndterer bare dine
personopplysninger for å sikre at vi oppfyller våre forpliktelser i henhold til
lovverk, innfrielse av avtale om kjøp eller samtykke.

9. Hvilke rettigheter har du?

Du kan alltid kontakte oss dersom du vil bli informert om hvilke
personopplysninger vi har lagret om deg, eller om du vil korrigere
feilaktigheter eller slette disse opplysningene. Vi vil også på eget initiativ
korrigere, avidentifisere eller komplettere opplysninger som viser seg å være
feilaktige eller mangelfulle. 

Du har i tillegg rett til å kreve følgende:

Tilgang til dine personopplysninger: 

Dette betyr at du har rett til å kreve et registerutdrag over behandlingen
vi gjennomfører vedrørende dine personopplysninger. Du har også rett til å
få en kopi av de personopplysninger som behandles.

Korrigering av dine personopplysninger:

På din anmodning, vil vi så raskt som mulig rette de feilaktige eller
ufullstendige opplysninger vi behandler om deg.

Sletting av dine personopplysninger:

På din anmodning, tar vi bort de personopplysninger vi behandler om deg,
dersom de ikke lenger behøves til de formål de ble samlet inn for.
Dersom det foreligger lovmessige krav på behandlingen av dine
personopplysninger, kommer vi til å avslutte behandlingen av opplysningene
til andre formål enn å følge lovgivningen, f.eks. bokførings- og
skattelovgivningen.

Begrensning av behandling av dine personopplysninger:

På din anmodning, begrenser vi vår behandling av dine personoppgifter til
visse avgrensede formål. 

Du har rett til dataportabiltet. Dette innebærer at du under visse
forutsetninger, har rett til å få ut, og overføre, dine personopplysninger i et
strukturert og allment format, til en annen personopplysningsansvarlig.  

Du har rett til å innvende mot personopplysningsbehandlingen som utføres med
interesseavveining som formål. Ved innvending mot slik behandling vil vi bare
fortsette å behandle personopplysninger om det foreligger berettigede grunner
som veier tyngre enn dine interesser.

Gjeldende personpplysningsbehandling med direktemarkedsføring som formål,
har du alltid rett til å innvende mot slik behandling ved å sende en e-post til
info@passiontocreate.no. Når vi har mottatt din innvending, vil
vi avslutte behandlingen av dine personopplysninger for slike
markedsføringsformål. Du har også all mulighet til å takke nei til fortsatt
markedsføring, i alle våre utsendelser. 

Du har også rett til å legge inn eventuelle klagemål til Datatilsynet,
angående behandlingen av dine personopplysninger.  

10. Cookies 

Vi bruker cookies på vår nettside. 

11. Endringer i integritetspolicyen

Vi forbeholder oss retten til å endre våre databeskyttelseserklæringer
dersom det skulle bli nødvendig, pga. ny teknologi. Vennligst sørg for at du
har den mest aktuelle versjonen. Dersom vi endrer grunnleggende paragrafer i
denne databeskyttelseserklæringen, vil vi legge ut informasjon om dette på vår
hjemmeside.  

12. Kontaktopplysninger

Alle interesserte og besøkere på vår hjemmeside, kan nå oss med spørsmål om
databeskyttelse på følgende adresse: 

Passion to Create

Hillevågsveien 18,

4016 Stavanger,

Norway

org. 827318922

info@passiontocreate.no

mob 93968984

 

Handlekurv
Nettbutikken for hobby og håndverk, kreative verksteder

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.